تحقیق بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانلود تحقیق در مورد بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران،

در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش.

مقدمه تحقیق:

نقش تجهیزات پزشکی در بیمارستان های پیشرفته امروزی و تشخیص و درمان بیماری ها، انکار ناپذیر است. کشورهای در حال توسعه با وجود محدودیت منابع مالی، به نحو بی رویه ای نسبت به خرید تجهیزات پیچیده و گران قیمت اقدام نموده اند، اما در مورد نگهداری این سرمایه های عظیم اقدامات مناسبی انجام نداده اند. در کشور ما نیز مطالعات محدود صورت گرفته بیانگر نابسامانی هایی در زمینه مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی بوده است.

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


ر وش پژوهش:

پژوهش به صورت مقطعی انجام گرفت و برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه در 10 بیمارستان تحت مطالعه استفاده شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها به صورت حضوری، داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

...کلیک جهت دانلود...