پرسشنامه نظام نظارت و کنترل داخلی در سازمان های اداری کشور

این پرسشنامه جهت سنجش نظام نظارت و کنترل داخلی در نظام اداری کشور طراحی شده و حاوی 19 سوال با فرمت doc می باشد که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد کفایت قوانین، مقررات و رویه ها سوالات 1 تا 6 اعمال نظارت و کنترل سوالات 11 تا 16 اثربخشی نظارت و کنترل سوالات 17 تا 19

دسته: مدیریت

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


حجم فایل: 31 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 3

  • پرسشنامه نظام نظارت و کنترل داخلی در سازمان های اداری کشور
  • پرسشنامه نظام نظارت و کنترل داخلی در نظام اداری کشور پرسشنامه نظارت و کنترل پرسشنامه مدیریت دانلود پرسشنامه رایگان مدیریت دانلود پرسشنام

این پرسشنامه جهت سنجش نظام نظارت و کنترل داخلی در نظام اداری کشور طراحی شده و حاوی 19 سوال با فرمت doc می باشد که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد:

کفایت قوانین، مقررات و رویه ها: سوالات 1 تا 6

اعمال نظارت و کنترل: سوالات 11 تا 16

اثربخشی نظارت و کنترل: سوالات 17 تا 19

...کلیک جهت دانلود...