فیلم آموزشی تخریب فرازبند سد کارون

دسته بندی: مهندسی عمران» سد

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: MPG

دانلود فیلم آموزشی تخریب فرازبند سد کارون، در قالب فایل mpg و کلیپ تصویری به مدت زمان 2 دقیقه و 6 ثانیه، فیلم آموزشی تخریب بیش از دوسوم فرازبند سد کارون و تشکیل دریاچه خروشان بین محل احداث سد و فرازبند. …

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • تخریب فرازبند سد کارون
  • فیلم آموزشی تخریب فرازبند
  • روش اجرای فرازبند سد کارون
  • اجرای فرازبند سد کارون
  • فیلم آموزشی تخریب فرازبند سد
  • اجرای فرازبند سد
  • نحوه اجرای فرازبند سد ک
  • فرازبند سد کارون
  • روش اجرای فرازبند سد
  • فیلم آموزشی تخریب فرازبند سد کارون

دانلود فایل آموزشی تخریب فرازبند سد کارون،

در قالب فایل mpg و کلیپ تصویری به مدت زمان 2 دقیقه و 6 ثانیه،

فیلم آموزشی تخریب بیش از دوسوم فرازبند سد کارون و تشکیل دریاچه خروشان بین محل احداث سد و فرازبند.

...کلیک جهت دانلود...