تحقیق کاربرد روش های طراحی آزمون به همراه شبیه سازی جهت بهبود فرآیند تزریق

دانلود تحقیق با موضوع کاربرد روش های طراحی آزمون به همراه شبیه سازی جهت بهبود فرآیند تزریق،

در قالب pdf و در 61 صفحه.

بخشی از متن تحقیق:

فرایند قالب گیری تزریقی، یکی از روشهای تولید قطعات پلیمری می باشد. با توجه به اینکه این فرایند دارای متغیرهای متعدد کنترل فرایند می باشد، جزو فرایندهای پیچیده بشمار می رود و راهها و روش های متعددی برای آسان نمودن حل مسایل موجود در آن ابداع شده است.

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


در این تحقیق هدف این است که با تلفیق دو روش شبیه سازی و طراحی آزمون به روشی دست پیدا کنیم که بتواند از حجم پیچیدگی ها بکاهد و بتواند در حل مسایل پیچیده ای نظیر بهینه سازی از آن استفاده نمود. در ابتدا به بررسی تک تک هر یک از این روش ها پرداخته شد و کلیه تئوری های موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفت و سپس با توجه به این روش به حل یک مسئله بهینه سازی پرداخته شد.

در حل این مسئله تاثیر کلیه عوامل در نتیجه نهایی سنجیده شد و در نهایت حالت بهینه برای فرایند حاضر بدست آمد. در نهایت نتایج شبیه سازی های سازمان یافته با روش طراحی آزمون بوسیله یک آزمون عملی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت می توان از این روش بصورت یک روش اس تاندارد در صنعت قالب گیری تزریقی استفاده نمود.

فرایند قالب گیری تزریقی از جمله فرایند های صنعتی می باشد که به دلیل مزایای گوناگون نظیر انعطاف پذیری بالا، قابلیت ساخت قطعات پیچیده، سرعت تولید بالا، انرژی مصرفی کم، امکان خودکار شدن و استفاده از حداقل نیروی انسانی، امکان ساخت قطعات بسیار دقیق و… به عنوان یکی از مهمترین و کارآمد ترین فرایند های صنعتی تولید قطعات پلیمری شناخته شده است…

...کلیک جهت دانلود...