پرسشنامه مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی

پرسشنامه مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی

دسته: علوم انسانی

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: docx

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • این مجموعه یکی دیگر ازمجموعه جامع از پرسشنامه ها و مقیاس های پرکاربرد روانشناسی در زمینه (تحصیلی تربیتی) میباشد این مجمعه همانند مجموعه های قبلی تماما در قالب آفیس word میباشد ولی فایل اصلی به صورت zip میباشد...

  • پرسشنامه آزمون رضامندی زناشویی اسلامی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 پرسشنامه آزمون رضامندی زناشویی اسلامی آزمون رضامندی زناشویی اسلامی پرسشنامه آزمون رضامندی زناشویی اسلامی پرسشنامه آزمون...

  • دانلود مقاله با موضوع بررسی آثار اقتصادی تأخیر در پروژه های عمرانی، در قالب pdf و در 12 صفحه. مقدمه مقاله: به جهت اهمیت حفظ و بهینه سازی منابع مالی در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، لزوم مدیریت...

حجم فایل: 9 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 3

  • پرسشنامه مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی
  • مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی
  • پرسشنامه مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی

پرسشنامه مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی

مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی: این پرسشنامه توسط عنبری و همکاران در سال 1392 تدوین شده است و دارای 18 سوال پنج درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم، نمره دهی از 5-1) است نمره کل پرسشنامه در محدوده 18 تا 90 قرار داشت. کسب نمره 4/32 تا 18 بیانگر رضایت مندی خیلی کم، نمره 8/46 – 5/32 رضایت مندی کم، اخذ نمره 2/61-9/46 رضایت مندی در حد متوسط، اخذ نمره 6/75-3/61 رضایت مندی زیاد و اخذ نمره (90-7/75) به عنوان رضایت مندی خیلی زیاد از رشته تحصیلی، در نظر گرفته شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته مربوط به رضایت از رشته تحصیلی توسط تیمی متشکل از افراد صاحب نظر در رشته های آموزش علوم پزشکی، برنامه ریزی درسی و روانپزشکی و با استفاده از تکنیک دلفی تأیید شد. پایایی این پرسشنامه نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرنباخ و به میزان 81/0 محاسبه و تأیید گردیده است.

...کلیک جهت دانلود...