مقاله افزایش شکستکی رشته دوتایی DNA، مسئول حساسیت جهش pso3-1 درSaccharomyces cerevisiae به پراکسید هیدروژن می شود

اصل مقاله السیویر افزایش شکستکی رشته دوتایی DNA، مسئول حساسیت جهش pso31 درSaccharomyces cerevisiae به پراکسید هیدروژن می شود همراه ترجمه دقیق ان

دسته: زیست شناسی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: pdf

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


حجم فایل: 1341 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 16

  • مقاله افزایش شکستکی رشته دوتایی DNA، مسئول حساسیت جهش pso3-1 درSaccharomyces cerevisiae به پراکسید هیدروژن می شود
  • افزایش شکستکی رشته دوتایی DNA جهش pso31 Saccharomyces cerevisiae پراکسید هیدروژن

چکیده

اندونوکلئاز Ш (Endo Ш) اشرشیا کلی [1]، آنزیم کلیدی و ضروری برای حذف و برداشت پیریمیدین های اکسید شده و سایت های ناتوان [2] است. گرچه دو آنزیم هومولوگ endo Ш، Ntg1 و Ntg2، در ساکارومایسز سرویزیه پیدا شده است، این دو آنزیم زیاد نقشی در ترمیم DNA آسیب دیده اکسیداتیو در شرایط داخل بدن [3] ندارند. این موضوع بیان می دارد که فعالیت یا فعالیت های اضافی و یا مسیرهایی در پاسخ سلولی به صدمه DNA اکسیداتیو در مخمر وجود دارد. جهش pso3-1 S. cerevisiae، قبلاٌ نشان داده شده که به اثرات سمی پراکسید هیدروژن و پاراکوات [4] حساسیت دارد. در این جا ما نشان می دهیم که افزایش شکست DNA دورشته ای به احتمال زیاد اساس حساسیت سلول های جهش pso3-1 به H2O2 است. بنابراین نتایج ما، نشان دهنده دخیل بودن پروتئین Pso3 در محافظت از مخمر در برابر استرس اکسیداتیو بوده و احتمالاً توانایی دارد تا شکست رشته دو تایی DNA را ترمیم نماید. علاوه بر این ها، مکمل دفاع ترمیمی سلول های جهش یافته pso3-1 در E. coli آنزیم endo Ш است که مورد آزمایش قرار گرفته است. مشخص شد که ژن nth، در معرض جهش قرار گرفتن [5] را در مخمر کاهش داده و از DNA ژنومی مخمر در برابر شکست DNA القا شده توسط تیمار با H2O2 را مهار می کند. این موضوع ممکن است نشان دهنده درجه شباهت عملکردی میان دو پروتئین Pso3 و Nth باشد

[1] Escherichia coli

[2] abasic sites

[3] In vivo

[4] paraquat

[5] mutability

...کلیک جهت دانلود...