بررسی فرشهای کتیبه دار با تحلیل دوره صفویه و تاکید بر نماد و نشانه ای آنها در موزه فرش ایران

دسته: هنر و گرافیک

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 124 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 121

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • بررسی فرشهای کتیبه دار با تحلیل دوره صفویه و تاکید بر نماد و نشانه ای آنها در موزه فرش ایران
  • تاریخچه قالی ایران
  • بررسی فرشهای کتیبه دار با تحلیل دوره صفویه و تاکید بر نماد و نشانه ای آنها در موزه فرش ایران
  • قالیبافی در دوره صفویه
  • نماد و نشانه در قالی ایران
  • دانلود پایان نامه رشته صنایع دستی
  • قالیهای کتیبه دار موزه فرش ایران
  • دانلود پایان نامه قالیهای کتیبه ای
  • دانلود پایان نامه صنایع دستی

دانلود پایان نامه رشته صنایع دستی

بررسی فرشهای کتیبه دار با تحلیل دوره صفویه و تاکید بر نماد و نشانه ای آنها در موزه فرش ایران

چکیده

آثار هنری دستی مردم در سراسر جهان که قالی چکیده عصاره آنها است، نشان می دهد که همواره طبیعت الهام بخش هنرمندان در خلق اثار هنریشان بوده است کلک نقش آفرین هنرمندان طراح با بهره گیری از خیال ممدوح و خیال محمود به عوالم قدسی و آسمانی، خالق آثاری بی بدیل و بی همانند که در عرصه هنرها سری از سایر بلندتر دارد وبرتارک هنر شرق می درخشد و همچنین با بهره گیری از طبیعت در طول تاریخ دیرپای قالی ایران تنوعی بی حد و مرز به طرح و نقش این دستباف هدیه کرده است. هنر خوشنویسی در قالی، بازتاب ادبیات پارسی را منعکس می سازد.

کلمات کلیدی:

قالی

کتیبه

خط

قالی موزه ای

مقدمه

قالی ایران با طرح های گوناگون دارای مضامین و پیام های مختلفی است و نماد هنر اصیل و فرهنگ و ادبیات غنی ایران زمین است. ایجاد نقش و نگار بر ابزار کار، یا بر دیوار محل زندگی از دوره هخامنشیان و سلسله های بعد از آن در ایران متداول بوده است. البته در دوره اسلامی به سبب تغییر دین در ایران در هنر نیز تغییراتی پدیدار شد. سبب گسترش خط را بر اشیاء و آثار می توان به دو علت اساسی دانست؛ اول اینکه چون در مذاهب، توسل به ادعیه و اوراد و اعتقاد به رسیدن به خیر و برکت و سعادت به وسیله دعا مبنای محکم داشت، بعدها در مذهب جدید نیز مردم با ایمان تقریباً بر بیشتر ابزارها و لوام زندگی خود نام مقدسان و بزرگان دین رانقش می کردند و از آنها برای تبرک و سعادت یاری می جستند.

دوم چنانکه می دانیم ایرانیان به تزئین اشیاء و ابزارهای خود علاقه بسیار داشتند و چون نمی توانستند نقش صورت به کار ببرند به خط متوسل شدند و برای تزئین آثار خود از خط استفاده کردند و ادعیه و احادیث، پندو اندرز، اشعار را با خط خوش بر بستر آثار و لوازم زندگی خود نقش کردند. از همین جاست که مشاهده می شوند هنرمندان بیشتر به زیبایی خط توجه داشته اند و زوایا و اشکالی در نگارش آن ایجاد کرده اند.

باید گفت که خط در ایران در دوره اسلامی، یکی از عناصر هنرهای تزئینی شده است.

در آغاز با پرسش های گوناگونی روبرو می شویم:

قالیهای کتیبه دار چه گروه از فرشها می باشند؟

چرا از خط و نوشته در قالی استفاده می کرده اند؟

آیا فرم کتیبه ها در قالیهای مناطق مختلف متفاوت می باشد؟

به عنوان نمونه در شهر کرمان بیشتر چه فرمی برای کتیبه استفاده نموده اند؟ و دیگر مناطق چطور؟

از چه نوع خطی در داخل قاب کتیبه استفاده نموده اند؟

کتیبه ها در کدام قسمت قالی کار شده اند؟

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: مروری بر قالی ایران

فصل دوم: تاریخچه موزه فرش ایران

فصل سوم: تعریف و نقش خط درقالی ایران

فصل چهارم: طراحی و اجرای فرم انواع کتیبه در قالیهای مناطق مختلف

فصل پنجم: قالیهای کتیبه دار موزه فرش ایران

فصل ششم: کتیبه، نقشمایه ای در قالی

فصل هفتم: قالی بافی در دوره صفوی

فصل هشتم: توضیحات نمونه هایی از قالیهای کتیبه دار در سایر موزه ها

خلاصه

نتیجه

فهرست منابع

...کلیک جهت دانلود...