پرسشنامه استرس مقیاس هولمز وراهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی

پرسشنامه استرس مقیاس هولمز وراهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی

دسته: علوم انسانی

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pdf

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


حجم فایل: 1197 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 5

  • پرسشنامه استرس مقیاس هولمز وراهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی
  • استرس مقیاس هولمز وراهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی
  • پرسشنامه استرس مقیاس هولمز وراهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی

پرسشنامه استرس مقیاس هولمز وراهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی

مشخصات «پرسشنامه استرس مقیاس هولمز و راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی»

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 41 سوالی

نوع فایل: pdf

...کلیک جهت دانلود...