مجموعه جامع از پرسشنامه ها و مقیاس های پرکاربرد روانشناسی (بهداشت روانی)

این مجموعه یکی دیگر ازمجموعه جامع از پرسشنامه ها و مقیاس های پرکاربرد روانشناسی در زمینه (بهداشت روانی) میباشد این مجمعه همانند مجموعه های قبلی تماما در قالب آفیس word میباشد ولی فایل اصلی به صورت zip میباشد

دسته: پرسشنامه

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: docx

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


حجم فایل: 331 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 100

  • مجموعه جامع از پرسشنامه ها و مقیاس های پرکاربرد روانشناسی (بهداشت روانی)
  • 1 مقیاس خود پنداره کودکان 2 پرسشنامه سنجش خلاقیت 3 مقیاس ادراک خویشتن 4 مقیاس بلوغ عاطفی 5 پرسشنامه شکیبایی 6 پرسشنامه تشخیص هیجانات واحساسات 7 آزمون مفهوم خویشتن بک 8 پرسشنامه خودشناسی 9 پرسشنامه کنترل خشم 10 پرسشنامه سازگاری با استرس 11 پرسشنامه نگرش به خلاقیت 12 پرسشنامه سلامت عمومی 13 چک لیست بهداشت روانی 14 آزمون عزت نفس آیزنک 15 مقیاس خود شک

باسلام. این مجموعه یکی دیگر ازمجموعه جامع از پرسشنامه ها و مقیاس های پرکاربرد روانشناسی در زمینه (بهداشت روانی) میباشد. این مجمعه همانند مجموعه های قبلی تماما در قالب آفیس word میباشد. ولی فایل اصلی به صورت zip میباشد. این مجموعه شامل این پرسشنامه ها میباشد: 1- مقیاس خود پنداره کودکان 2- پرسشنامه سنجش خلاقیت 3- مقیاس ادراک خویشتن 4- مقیاس بلوغ عاطفی 5- پرسشنامه شکیبایی 6- پرسشنامه تشخیص هیجانات واحساسات 7- آزمون مفهوم خویشتن بک 8- پرسشنامه خودشناسی 9- پرسشنامه کنترل خشم 10- پرسشنامه سازگاری با استرس 11- پرسشنامه نگرش به خلاقیت 12- پرسشنامه سلامت عمومی 13- چک لیست بهداشت روانی 14- آزمون عزت نفس آیزنک 15- مقیاس خود شکوفایی اسنیت -همیلتون

...کلیک جهت دانلود...