تحقیق در مورد حقوق اساسی

تحقیق در مورد حقوق اساسی

فهرست:

تعریف حقوق اساسی

موضوع حقوق اساسی

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


اهداف حقوق اساسی

منابع حقوق اساسی

قانون اساسی

متن حقوق اساسی بشر کوروش پادشاه باستانی ایران

مشروعیت نظام به اجرای صحیح قانون اساسی بستگی دارد

چکیده:

تعریف حقوق اساسی :

حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت , وظایف و مسئولیتهای قوای حاکم , حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادیهای افراد ملت را مشخص می سازد .

بنابراین اولا حوزه اجرای حقوق اساسی قلمرو کشور است و مستقیما نمی تواند از مرزهای کشور فراتر رود .ثانیا : قواعد آن شکل نظام سیاسی کشور و ترتیب تقسیم قدرت و کیفیت حفظ و رعایت حقوق و آزادیهای اساسی را معین می سازد .

ثالثا : همه دیگر رشته های حقوق اعم از عمومی و خصوصی در دامن حقوق اساسی وجود و توسعه پیدا می کند .

مشروعیت نظام به اجرای صحیح قانون اساسی بستگی دارد

امامی، نماینده مرند و جلفا: مشروعیت نظام به اجرای صحیح قانون اساسی بستگی دارد نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت : مسوولان از اختیارات قانونی خود برای پاسداری از حقوق اساسی ملت و اجرای صحیح قانون اساسی استفاده کنند.

باقرامامی نخستین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در سخنانی که از رادیو فرهنگ پخش شد گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران با اکثریت قریب به اتفاق واجدان شرایط مشروعیت و مقبولیت یافت و برای تداوم آن ، قانون اساسی وظایفی را برای نهادها وقوای سه گانه معین کرده است .

وی با بیان اینکه مشروعیت نظام به ادای وظایف نهادها و اجرای صحیح قانون اساسی بستگی دارد، افزود: کارایی و کارآمدی نظام در مدیریت و فعالیت کارگزاران در عرضه خدمات به مردم نشان داده می شود و براین مبنی مقام معظم رهبری ، امسال را سال نهضت خدمت رسانی به مردم نامگذاری فرمودند که بی توجهی به آن ، مردم را از آینده خود دلسرد و از مسوولان نا امید و روگردان می کند.

نماینده مردم مرند و جلفا خاطر نشان کرد: در قاموس سیاسی جهان دولت مستقل و نیرومند به دولتی گفته می شود که رفاه اجتماعی ، عدالت و توانایی بالای نظم پذیری را داشته باشد زیرا حکومت پلیسی و قدرت نظامی و سایر اشکال سیاسی قدرت در تعریف دولت نقش ندارند.

امامی تاکید کرد: دموکراسی زمانی ماهیت واقعی و اساسی خود را به دست می آورد که وظایف دولت و ملت در کنار یکدیگر تعریف شده باشد و عناصر نظام در قالب قانون تعریف شده ، حفظ حریم کنند.

وی با اشاره به فرمایشات حضرت علی (ع) دراین مورد خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با مردم زنجان با اشاره به وظایف دولت و تاکید بر حل مشکلات مردم به ویژه مقابله با بیکاری و گرانی درباره ضرورت مشارکت مردم در انتخابات فرمودند: زمینه مشارکت مردم زمانی به وجود می آید که احساس کنند نماینده آنها درمجلس شورای اسلامی و مسوولان دولتی که برگزیده مجلس هستند به وظایف خود عمل می کنند و دلسوزانه در پی حل مشکلات واقعی مردم هستند، اگر این احساس درمردم ایجاد شود مردم با شوق و رغبت در انتخابات شرکت می کنند.

این ناطق پیش از دستور با بیان اینکه مردم فقط برای بالا بردن آمار شرکت کنندگان و جلوگیری از تهدیدات نیروهای بیگانه و یا جریان های داخلی در انتخابات حاضر می شدند، اظهار داشت : زمانی که این تهدیدها از بین رفت و یا بوسیله رای مردم ، قله رفیع قدرت را گرفتند دیگر خبری از ملت نیست و مردم به اطاعت از اربابان خود در زمینه مذهبی و یا حکومتی موظف شدند و در مقام اعتراض باید آماده پرداخت هرگونه هزینه باشند.

...کلیک جهت دانلود...