آرایه های فازی و کاربرد آنها در سیستم های مخابراتی و جنگ الکترونیک

پایان نامه آرایه های فازی و کاربرد آنها در سیستم های مخابراتی و جنگ الکترونیک

فصل اول :

آنتن ها

1-1- آشنا یی با آنتن ها

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


  • بعد از جنگ جهانی دوم از مشتقات فرعی مواد سمی کلین – تیوکولین فسفون (Cholin – Thiocholinphosphon) و فلورفسفن زوره استرن، یک گروه جدید سموم عصبی با اثرات عمیق برای آماج های نظامی ساخته شده است که با...

  • قسمت هایی از متن: جنگ افزارهای هسته ای در اختیار داشتن جنگ افزارهای هسته ای بالاترین نشانه قدرت در جهان امروز محسوب می شود. داشتن جنگ افزارهای هسته ای برای عاملان دولتی یا غیردولتی این امکان را فراهم...

  • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 160 پایان نامه بررسی جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ پایان نامه بررسی جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ جنگ شناسی...

برای تزویج خروجی یک فرستنده و یا ورودی یک گیرنده به فضا نوعی سیستم واسطه ضروری است . ساختمان این سیستم باید طوری باشد که توانایی تشعشع امواج الکترومغناطیسی و یا دریافت آنها را داشته باشد . آنتن چنین سیستمی است و این سیستم برای تبدیل جریان فرکانس زیاد به امواج الکترومغناطیسی و یا بالعکس به کار برده می شود . معمولاً آنتن از یک جسم فلزی ، اغلب به صورت سیم یا مجموعه ای از سیم ها درست شده است .

مکانیسم های واقعی تشعشع را می توان توسط معادلات ماکسول به طور کمی تشریح نمود . مطالعه رفتار یک جریان RF در یک سیم نشان می دهد که تمام انرژی اعمال شده به یک سر سیم به انتهای آن نرسیده و قسمتی از آن فرار می کند یعنی تشعشع حاصل می شود . هم چنین می توان رابطه ریاضی برای این انرژی فراری بدست آورد، که در نتیجه نه فقط میزان انرژی بلکه جهات یا جهات تشعشع آن مشخص می شود . چون این روش محاسبه تشعشع کمی پیچیده است، در این قسمت تشعشع را از جنبه نظر کیفی بر پایه رفتار امواج ساکن و متحرک در یک خط انتقال مورد بررسی قرار می دهیم .

1-1-1- چگ ونگی تشعشع :

خط انتقال مدار باز شکل ( 1-1) را در نظر بگیرید مشاهده می شود امواج رفت و برگشت با یکدیگر ترکیب شده و موج ساکن در حالی که شکم ولتاژ در نقطه مدار باز است، عرضه می گردد . در اینجا تمام انرژی از محل مدار باز به خط انتقال منعکس نمی گردد بلکه قسمت کمی از انرژی الکترومغناطیسی از سیستم فرار نموده و بنابراین تشعشع حاصل می شود تشعشع به خاطر این است که در خطوط نیرویی که به طرف مدار باز در حرکت هستند به صورت معکوس شدن فاز، وقتی که به مدار باز می رسند رخ می دهد . به دو علت قسمتی از موج که از سیستم فرار می کند نسبت به باقی مانده موج، خیلی کوچک است اول، اگر محیط اطراف را به عنوان بار خط انتقال به حساب آوریم، دیده می شود که عدم تطبیق به وقوع می پیوندند . در نتیجه مقدار کمی از توان در بار تلف می شود . واضح است تشعشع از یک انتها، تشعشع از انتهای دیگر را حذف می کند علت این است که آنها دارای پلاریته متفاوتی بوده و در فاصله ای خیلی کوچکتر از طول موج واقع شده اند . عکس مطالب فوق هم صادق است، یعنی خطوط انتقال دو سیمه در فرکانس پایین تشعشع نمی کنند . برای حل مسئله فوق به نظر می رسد که قسمت مدار باز را وسیع سازیم .

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول : آنتن ها

بخش اول : آشنایی با آنتن ها 1

زیر مجموعه ها :

1- چگونگی تشعشع 1

2- تشعشع کننده های سیمی در فضا 2

3- توزیع کننده های ولتاژ وجریان 2

4- آنت های تشدید 4

5- بهره آنتن 6

6- بهره جهتی 6

7- جهتداری 6

8- بهره توان 7

9- مقاومت آنتن 8

10- مقاومت تشعشعی آنتن 8

11- اتلاف آنتن و بازدهی 8

12- پهنای باند، پهنای پرتو و پلاریزاسیون آنتن ها 9

13- اثرات زمین بر روی آنتن ها 10

14- آنتن های زمین نشده 11

15- آنتن های زمین شده 12

16- تزویج آنتن در فرکانس های متوسط 14

17- انتخاب نقطه تغذیه 15

18- تغذیه ولتاژ و جریان 15

19- امپدانس نقطه تغذیه 16

20- آنتن های جهتی فرکانس زیاد 16

21- آرایه های دو قطبی 17

بخش دوم : انواع آنتن ها

فصل دوم : آنتن آرایه فازی

بخش اول : آشنایی با آنتن آرایه فازی

زیر مجموعه ها :

1-آنتن های آرایه فازی چیستند 19

2-غیر فعال در مقابل فعال 19

3-مفهوم آنتن 20

4-مزایای AESA 21

5-استفاده های دریایی 22

6-عملکرد 22

7-تئوری 23

8-ریاضیات 23

9-ویژگی های AN/SPY-1 24

10-دیگر سیستم های زمین و دریایی 27

فصل سوم آشنایی با رادارها

تاریخچه 32

آشنایی با رادار 33

رادار چگونه ابدا ع شد 34

چگونگی عملکرد رادارها 36

کاربرد های رادار 37

یک رادار ساده 40

انواع رادار 41

رادار روزنه مصنوعی SAR چگونه کار می کند 47

رادار در طبیعت 50

بلوک دیاگرام اساسی رادار پالسی 52

فصل چهارم آرایه های فازی

آشنایی با آرایه فازی 63

تاریخچه 65

ویژگیها 65

آرایه فازی فعال 69

آرایه فازی غیرفعال 69

کاربرد تکنولوژی آرایه فازی 70

استفاده از رادارهای آرایه ای در سایر نقاط جهان 71

منابع 73

...کلیک جهت دانلود...