مقاله تعیین رابطه بین زمینه های فردی و اجتماعی موثر بر سازگاری اجتماعی

مقاله تعیین رابطه بین زمینه های فردی و اجتماعی موثر بر سازگاری اجتماعی زوجین

دسته: علوم انسانی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: doc

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


حجم فایل: 74 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 60

  • مقاله تعیین رابطه بین زمینه های فردی و اجتماعی موثر بر سازگاری اجتماعی
  • رابطه سازگاری زمینه های اجتماعی زن آشویی

تعیین رابطه بین زمینه های فردی و اجتماعی موثر بر سازگاری اجتماعی زوجین

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فصل دوم:

چارچوب نظری و ادبیات تحقیق

تحقیقات داخلی و خارجی

مبانی نظری

چارچوب نظری

فرضیات تحقیق

فصل سوم روش شناسی تحقیق

1-1 روش تحقیق

روش جمع اوری اطلاعات

3 ابزار تحقیق

3 جامعه اماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

7-3 اعتبار و پایایی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

...کلیک جهت دانلود...