مقاله تهیه و مشخصه یابی زیر لایه آلومینایی متخلخل به روش ریخته گری دوغابی جهت کاربرد در ساخت نانو…

دانلود مقاله با موضوع تهیه و مشخصه یابی زیر لایه آلومینایی متخلخل به روش ریخته گری دوغابی جهت کاربرد در ساخت نانوفیلترها،

در قالب pdf و در 11 صفحه.

در این مقاله کاربردی، تهیه و مشخصه یابی زیر لایه آلومینایی متخلخل به روش ریخته گری دوغابی جهت کاربرد در ساخت نانوفیلترها، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. امروزه تولید زیرلایه های سرامیکی برای کاربرد در نانوفیلترها به علت مزایای آن ها نسبت به انواع پلیمری، اهمیت بالایی یافته است. هدف از کار حاضر، تهیه زیرلایه های آلومینایی متخلخل و بررسی اثرات متغیرهای تاثیر گذار بر مشخصات نهایی آن ها می باشد. در تهیه زیر لایه های آلومینایی به روش ریخته گری دوغابی، از پودر آلومینا با درصد خلوص بیش از 98% و میانگین اندازه ذرات 3 میکرون، پلی وینیل الکل به عنوان چسب و تیرون به عنوان تعلیق ساز استفاده شد. درصد بهینه تیرون توسط آزمایش رسوب دهی تعیین گردید.

این فایل به همراه چکیده، متن اصلی و منابع در اختیار شما قرار می گیرد.

...کلیک جهت دانلود...


سه فایل مشابه؟


تعداد صفحات: 11

...کلیک جهت دانلود...